Wij denken dus wij duodichten

\"Wammes

wpmduodichters@gmail.com
stuur een mail, over weten wij veel

Wij denken dus wij dichten…

De geschiedschrijvers zijn het er niet helemaal over eens wanneer het verschijnsel Wammes & Polly M exact is ontstaan. Alle sporen leiden vermoedelijk naar een koude winteravond in 2002. Voorafgaand aan die avond hadden Wammes en Polly M elkaar regelmatig ontmoet in de aanwezigheid van enkele gezamenlijke vrienden. Impliciet was al bekend dat zij toen al eenzelfde voorliefde koesterden voor een goed feest, vergezeld van goed bier. Een periode van vermoedelijk een of twee jaar sloop voorbij en op een goed moment had Wammes de dichtpraktijken van Polly vernomen. Hij kwam met het voorstel om zijn werken te gaan voorzien van illustraties. Op die bewuste avond, kwam Polly M naar Oostvoorne om zich met Wammes over het idee te gaan buigen. Zij betraden het toenmalige cafe:
“de Pirouette” en namen plaats aan de bar. In dit cafe, dat inmiddels ter ziele is, kwam uit dat de heren elkaar veel meer hadden te melden. Polly liet zijn werk lezen aan Wammes die zoals voorgenomen niet ging denken over mogelijke tekeningen, maar weer gevangen werd door de poezie. Het gedicht: “zondagskind” van Polly werd spontaan door Wammes voorzien van een vervolg met “zondagskind II”, en het eerste duoproject was geboren. Van toen af kwamen de Polderheren regelmatig bijeen om gezamenlijk aan proza en poëzie te werken. Zij noemen dit: “duodichten”: samen een gedicht maken waarbij ze reageren op elkanders ingevingen en elkaar doen inspireren. Al in de beginperiode van hun samenwerking achtte het tweetal de tijd rijp om uitgevers aan te schrijven. Leerscholen behoren hard te zijn en zo ook deze…Wammes & Polly M kijken op deze periode terug als een tijd van het gedreven en enthousiast schrijven van gedichten. Zij vinden dat ze in die tijd te snel tevreden waren met het geschreven werk, maar de gedrevenheid hebben ze niet verloren. Al gaan ze deze tijd gedoseerder en kritischer met hun gedichten om.
Er zijn avonden geweest dat de heren alleen flarden schreven. Deze werden pas na enkele maanden een gedicht. Door studie en beroep zijn de momenten dat zij dichten wat schaars geworden, maar op een of andere manier ook intensiever en productiever. Met het onder de aandacht brengen van hun werk zijn ze de laatste tijd actief. Al menigmaal hebben zij in de kranten gestaan waarin hun werk en werkwijze worden belicht. Voordragen is momenteel dé speerpunt waarmee de duodichters naar buiten treden. Op diverse plaatsen in het land is hun werk positief ontvangen.
Zo werken de duodichters dan toch naar die eerste bundel toe. Eind 2006 zijn de gesprekken gestart met uitgeverij Zonnekindproductions. De zaken zijn rond en de eerste bundel \'De terugkeer van het Nachtgeschenk\' werd op 21 september 2007 gepresenteerd op de tweede Nacht van de Poezie te Oostvoorne.

Langzaam met grote stappen….

Webdesign by Wammes, gerealiseerd door Sitix Multimedia